Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Οι γενικοί όροι χρήσης επισκεπτών συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και είναι απαραίτητη η προηγούμενη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου μέλους με αυτούς.

Η πρόσβαση, η χρήση καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο trakter υπόκεινται στους κάτωθι όρους, τους οποίους το εγγεγραμμένο μέλος (από εδώ και στο εξής αναφερόμενο ως Μέλος) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του trakter μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

Η χρήση των υπηρεσιών του trakter συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

 

Εάν κάποιο Μέλος δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν καθώς και με τους γενικούς όρους χρήσης επισκεπτών οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του trakter.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ trakter ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

 

Αποκτώντας ο επισκέπτης την ιδιότητα του Μέλους δύναται να προβεί σε:

 

  • Αναζήτηση καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων μέσων (αγροτικά μηχανήματα, αγροτικές μηχανές διαφόρων τύπων κτλ)
  • Αναζήτηση αντίστοιχων ανταλλακτικών
  • Αναζήτηση εμπόρων  ή άλλου είδους εταιρειών που σχετίζονται με το trakter και το περιεχόμενό του
  • Καταχώρηση αγγελιών αγροτικών μηχανημάτων, μηχανών, ανταλλακτικών κτλ
  • Δυνατότητα διαφήμισης εντός του trakter

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Το trakter θεωρεί ότι τα πρόσωπα που εγγράφονται στο trakter και συναλλάσσονται μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή δήλωσης εγγραφής Μέλους προς χρήση των υπηρεσιών και παροχών του trakter συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

 

Η εγγραφή ως Μέλος στο trakter είναι δωρεάν. Η εγγραφή Μέλους στο trakter προϋποθέτει τη χρήση από αυτό των αληθινών του στοιχείων.

 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού Μέλους, θα ζητηθεί υποχρεωτικά από το Μέλος να εισάγει: α) σε περίπτωση εγγραφής ιδιώτη το ονοματεπώνυμό του, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), περιοχή, τηλέφωνο β) σε περίπτωση εγγραφής επιχείρησης επωνυμία εταιρείας, αντικείμενο δραστηριότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, στοιχεία διευθύνσεως, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Και από τις δύο κατηγορίες μελών θα ζητηθεί να ορίσουν ένα όνομα χρήστη (username) καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

 

Ο λογαριασμός του Μέλους είναι προσωπικός, μοναδικός και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν (1) λογαριασμούς Μέλους στο trakter.

 

Το trakter δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την απώλεια των κωδικών πρόσβασης από τους χρήστες του και τις συνέπειες της απώλειας αυτής. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω του συστήματος αυτόματης υπενθύμισης κωδικών.

 

Προς αποφυγή σύγχυσης απαγορεύεται η επιλογή και η χρήση ονόματος χρήστη (username) ή email ή οποιουδήποτε γενικά δεδομένου που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιον χρήστη με υπηρεσίες του trakter ή με κάποιον διαχειριστή του trakter (όπως administrator, admin, webmaster κ.α.). Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως ονόματα χρήστη προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων  κ.α. ανεξαρτήτως του αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.

 

Το trakter διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο από τα παραπάνω ή οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους όρους του παρόντος, να απενεργοποιήσει, να μπλοκάρει ή και να διαγράψει οριστικά τον λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το Μέλος μη επιτρέποντας σε αυτόν να δημιουργήσει στο μέλλον νέο λογαριασμό.

 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Κάθε Μέλος αναλαμβάνει:

 

α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες

β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία του λογαριασμού του αλλά και των αγροτικών μηχανημάτων (τρακτέρ), αγροτικών μηχανών που καταχωρεί καθώς και άλλων δεδομένων που εισάγει ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

γ) να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας του Διαδικτύου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και γενικά πιθανή παραβίαση ασφαλείας του το Μέλος οφείλει να προβεί άμεσα σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής του και να επικοινωνήσει άμεσα με το trakter.

Απαγορεύεται η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών των Μελών του trakter από τρίτους με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Όλα τα δεδομένα, κείμενα, γραφικά, αρχεία πολυμέσων, μηνύματα και γενικά όλο το περιεχόμενο, που αναρτάται από το Μέλος είτε δημόσια είτε ιδιωτικά (χωρίς να προβάλλεται δημόσια), παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού  προσώπου ή της επιχείρησης από το οποίο προέρχεται.

 

Το Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το trakter δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το trakter και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του trakter.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

 

Ο ανήλικος χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία του trakter τηρουμένων των προβλεπόμενων από το νόμο ηλικιακών ορίων.